Trafiksäkerhetspolicy

Våra anställda ska:

Ha en solid grund av kunskap och attityd, samt vett och etikett, vilket innefattar att:

 • Vara utvilad.
 • Vara fri från alkohol och droger.
 • Kontrollera fordonet och rapportera om något är fel.
 • Använda hörsnäcka.
 • Säkra lasten och pallvagnen ordentligt.
 • Använda bilbälte.
 • Följa hastighetsbestämmelser, lagar och trafikregler.
 • Fylla i färdskrivardiagram.
 • Rapportera tillbud och olyckor.
 • Planera arbetsdagen med hänsyn till väderlek, trafikproblem samt raster.
 • Hinneha behörighet för sina arbetsuppgifter (KK, ADR, etc.).
 • Delta i informationstillfällen och möten av olika slag som berör arbetsplatsen.
 • Sätta sig in i och följa företagets policy, vilket också innebär ett ansvar att leva upp till den etablerade standarden av kunskap och attityd.

Företagsledningen förutsätter:

Att företagets anställda utnyttjar tillgänglig information och hjälpmedel. Detta gäller vid olika tillbud, under lastning, lossning, transport, etc.

Företaget åtar sig att regelbundet följa upp och revidera denna policy.

Alkohol- och drogpolicy

SOO-Åkeri AB kräver att dess anställda helt avstår från all hantering av narkotika, såväl under arbetstid som på fritiden. Innehav av narkotika är en brottslig handling och accepteras därför inte av företaget i någon form.

SOO-Åkeri AB förväntar sig att dess anställda helt undviker att inta alkohol under och i direkt anslutning till arbetspasset.

Alla inom företaget har ett ansvar för att upprätthålla en arbetsplats och miljö fri från alkohol och droger.

SOO-Åkeri AB stödjer och medverkar i ENS 2000.

SOO-Åkeri AB stöder/medverkar ENS 2000

Stöd ENS du med.