Strandqvist & Ohlson Åkeri AB

(Sooåkeri)

 

Arbetsmiljö 

*En god arbetsmiljö ökar förutsättningarna för högre prouktivitet & nöjda kunder samt gör åkeriet till en attraktiv arbetsplats.

*FRISKHET är viktigt för oss och som vi kan uppnå av olika faktorer

*Uppskattning & vägledning av chef/ledning

*Möjlighet att påverka o utvecklas i sitt arbete

*Känna trygghet & få uppskattning av sin arbetsgivare & arbetskollegor 

*Har gemensamma mål & tydliga roller

*Att känna att man behövs

*Bra arbetskamrater

*Personalmöten & evenemang/konferens några gånger per år

*Egen friskvård.