Strandqvist & Ohlson Åkeri AB

(Sooåkeri)

 

SOO-Åkeri AB kräver av sina anställda att helt avstå från all befattning med narkotika såväl på arbetstid som på fritid,befattning med narkotika är ett brott och accepteras därför inte i någon form av företaget.

SOO-Åkeri AB kräver av sina anställda att helt avstå från alkoholförtäring under och i omedelbar anslutning till arbetspass.

Alla inom företaget är ansvariga för att bedriva en alkohol och drogfri arbetsplats/miljö.

SOO-Åkeri AB stöder/medverkar ENS 2000

 

Stöd ENS du med.