Strandqvist & Ohlson Åkeri AB

(Sooåkeri)

Trafiksäkerhetspolicy

Våra anställda ska:

Ha en god grund av kunskap & attityd,vett & etikett som innefattar 

*Vara utvilad

*Alkohol & drogfri

*Kontrollera fordonet & rapportera om något är fel

*Använda hörsnäcka

*Surra fast gods & pallvagn

*Använda bilbälte

*Följa hastighetsbestämmelser,lagar & trafikregler

*Fylla i färdskrivardiagram

*Rapportera tillbud/olycksrapporter

*Planera arbetsdagen & ta hänsyn till väderlek,trafikproblem samt raster

*Ha behörighet för sin uppgift( KK,ADR etc)

*Medverka på Info,möten av olika slag som gäller sin arbetsplats

*Ta del av företagets policy som i sin tur innebär ansvar att efterfölja den goda grunden om kunskap & attityd.

Företagsledningen förutsätter

Att företagets anställda använder den information och de hjälpmedel som finns att tillgå.Detta kan gälla olika tillbud,vid lastning,lossning,transport etc.

Företaget strävar för reglbunden uppföljning av policyn